LKCA


Binnenkort volgt hier meer informatie over de LKCA.

Waar staat LKCA voor?

LKCA staat voor Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Ze zetten zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. 

Fusie Cultuurnetwerk en Kunstfactor

De LKCA is ontstaan uit een fusie van Cultuurnetwerk en Kunstfactor. Op 1 januari 2013 gingen ze samen onder de naam LKCA.

Wat zijn de activiteiten van het LKCA?

Het LKCA doet onderzoek, geeft advies en verbindt in het landschap van cultuureducatie en amateurkunsten. Ze heeft een actieve lobby voor kunst- en cultuureducatie. En zet zich actief in voor diversiteit en inclusie. Ze ondersteunt daarin culturele instellingen, scholen (en daarmee de Interne Cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs die het vak Culturele Kunstzinnige vorming geven) en de overheid.

Meer informatie over LKCA

De LKCA is te vinden via: www.lkca.nl

;