Nationaal Programma Onderwijs (NPO)


Wat is het Nationaal Programma Onderwijs?

De overheid heeft via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geld vrijgemaakt, om achterstanden die ontstaan zijn door corona te herstellen en in te halen. Er is ongeveer 700 euro budget per leerling per jaar beschikbaar, voor een periode van 2 jaar. Helaas zijn deze budgetten niet structureel. We noemen dit budget de NPO-gelden. 

Kan je de NPO-gelden ook besteden aan cultuureducatie?

De Nationaal Programma Onderwijs-gelden kan je besteden aan cultuureducatie, omdat ze opgenomen zijn in de npo-menukaart. We zien veel scholen die ervoor kiezen de NPO-gelden aan Kunsteducatie of Cultuureducatie te besteden. Wij geloven dat dit een goede keuze is, want Cultuureducatie is belangrijk!

Wat is passend cultuuraanbod?

Via ons platform kan je in contact komen met aanbieders die programma's aanbieden die passen binnen de NPO-gelden. Op onze website staan voorstellingen en culturele activiteiten die geboekt kunnen worden in het kader van cultuureducatie op school, maar ook voor buitenschoolse cultuureducatie. 

 

;