KunstLoc Brabant


Wat zijn de activiteiten van KunstLoc Brabant?

Kunstloc Brabant wil zo veel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven. Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld. Van basisschool tot podium, en van professionele maker tot amateurkunstenaar. 

De Cultuurloper van KunstLoc

Met De Cultuurloper werkt Kunstloc aan de bewustwording van de waarde van kunst en cultuureducatie voor de ontwikkeling van leerlingen. Wat betekent dat voor jouw school, en voor jou als leraar of cultuurcoördinator? Welke passende activiteiten kunnen we daar aan verbinden?

De Cultuurloper wordt gebruikt in 49 Brabantse gemeentes, en daarnaast ook in Zwolle, en meerdere gemeentes in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg.

Wanneer is KunstLoc opgericht?

KunstLoc is opgericht op 1 juni 2018 en is een fusie van BKKC (Brabants kenniscentrum Kunst en Cultuur) en Kunstbalie.

In welke gemeentes opereert Kunstloc?

Kunstloc is actief in alle Brabantse gemeentes. Netwerk Kunstvakdocenten

Kunstloc betrekt ook het netwerk van kunstvakdocenten, trainers, en kunstenaars om de school heen, om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedere Brabantse leerling. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met lokale intermediairs, gemeenten en schoolbesturen. Met de diverse projecten draagt Kunstloc bij aan netwerkontwikkeling en professionalisering van cultuureducatie.

;