KOO


KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) is een aanbieder van cultuuronderwijs in de regio Den Haag. KOO is gevestigd in het Koorenhuis aan de Prinsegracht 27 in Den Haag.

KOO organiseert kunstlessen en cultuurprojecten in scholen in het primair en voortgezet onderwijs, in bibliotheken en in verzorgingshuizen.

KOO werkt met professionele kunstdocenten en biedt lessen aan in disciplines op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst, maar ook taal en nieuwe media. Er worden losse lessen en lessenseries aangeboden.

Geschiedenis Koorenhuis

Het Korenhuis werd in 1662-1663 gebouwd om koren op te slaan en te verhandelen. Het Korenhuis is door Urbanus Talibert van Yperen ontworpen. Naast architect was hij ook kunstschilder en een van de oprichters van de "Confrérie Pictura", genootschap van kunstenaars (1656 – 1849) die gebruik maakten van de bovenzalen van het korenhuis om te vergaderen en elkaars kunst te beoordelen. In 1682 richtten enkele van de leden de Haagsche Tekenacademie op, die later zou uitgroeien tot de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Tot 1839 zou deze academie in het korenhuis blijven.

Het Koorenhuis en Pictura werden regelmatig genoemd in plaatselijke en landelijke kranten. In 1910 meldt de Haagse Courant een "plegtige vergadering van der vrye teeken akademie" in den Haag, "op de Kunstzaal van Pictura boven het Koorenhuys op de Princegragt alhier" (Het voorzetsel "den" van de plaatsnaam werd indertijd niet met een hoofdletter geschreven).

In De Sumatra post van 5 februari 1932: "In den Haag hebben de beoefening der schoone kunsten en de handel in granen, boter en kaas altijd broederlijk samengeleefd. De Schilders-confrerie Pictura heeft zoolang dat gilde bestaan heeft, zijn lokalen gehad boven de Korenhuis aan de Prinsegracht, en ook Pulchri Studio was er den eersten tijd van zijn bestaan gevestigd." In de Telegraaf van 15 april 1935 lezen we dat in het Koorenhuis voorheen de kantoren van Maatschappelijk Hulpbetoon gevestigd waren, en daarvoor het bureau der Zedenpolitie. Op de begane vloer werden "koren en granen, erwten en boonen" verhandeld.

;