Kunstmenu


Waaruit bestaat een goed kunstmenu?

Een goed kunstmenu kan je op onze website samenstellen. Wij hebben een kwalitatief goed aanbod op onze website verzameld. Een goed kunstmenu bestaat uit;

  1. voorstellingen voor op school of in het (lokale) theater
  2. gastdocenten die workshops kunst, theater, dans, etc. geven
  3. een cultuurdag 
  4. een museumbezoek

Idealiter zou elk kind elk schooljaar zoiets meemaken. Maar doorgaans wordt er een doorlopende leerlijn opgesteld in samenwerking met de interne cultuurcoördinator (Icc'er) op school. Van een CKV'er (in het voortgezet onderwijs) mag je verwachten dat deze zelf een goede leerlijn kan neerzetten, met een juiste balans tussen inhuur van workshops en eigen invulling. Uiteraard kan je hem/haar input geven. 

Bovenregionale kwaliteit

Kijk bij het beoordelen van je lokale kunstmenu welk type programma je aanbiedt. Vaak willen gemeentes dat je alleen 'lokaal' cultuuraanbod op het kunstmenu zet. Maar het is verstandig ook daarbuiten te kijken. Lokale aanbieders zijn vaak niet in staat op het kwaliteitsniveau te functioneren van instellingen met een landelijk bereik. 

Advies over kunstmenu

Wil je sparren met onze adviseurs over de samenstelling van een lokaal kunstmenu? Neem dan contact op met onze adviseur. Via het contactformulier kan je contact met ons team opnemen. 

Kunstmenu, cultuurmenu, cultuurklapper of cultuurprogramma?

Of je het nou een cultuurmenu of cultuurprogramma noemt... het is feitelijk allemaal hetzelfde. Het leuke is dat wij jou erbij kunnen helpen. Op Kunsteducatie.nl kan je inzoomen naar 'lokaal' aanbod, maar je kan ook 'uitzoomen' naar provinciaal of landelijk aanbod. Gecombineerd met jouw eigen netwerk, maken we zo een prachtig cultuurprogramma voor de scholen. 

;