21e eeuwse vaardigheden


Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?

Onder 21e eeuwse vaardigheden verstaan we aan de vaardigheden die nodig zijn om als wereldburger in de toekomst deel te kunnen nemen aan de samenlevering. Dit omvat o.a. digitale vaardigheden, creativiteit, onderzoeksvaardigheden, maar ook bijv. communiceren en samenwerken. Dit alles raakt natuurlijk enorm het vakgebied van cultuureducatie. De overlap is dan ook enorm! 

Waarom al die namen?

Ja, er zijn nogal wat benamingen voor 21e eeuwse vaardigheden. We zien ze ook allemaal voorbij komen. Nou ja, eigenlijk zie je vooral de Engelse variant ook vaak gebruikt worden in Nederland: 21st century skills. En daarmee bedoelen we gewoon hetzelfde. Grappig he! 

Hoe zet je cultuureducatie in voor de ontwikkeling van deze 21e eeuwse vaardigheden?

Wat ons betreft is dat vrij simpel: Maak allereerst vooral ook duidelijk aan de rest van je team dat cultuureducatie hierin een belangrijke rol kan vervullen, omdat cultuureducatie een interdisciplinair vakgebied is. Daarnaast kan je laten zien hoe al die vakgebieden terugkomen in ons mooie vakgebied en hoe ze onderdeel zijn van de culturele activiteiten die jij organiseert op school voor de leerlingen.  

Heb je vragen over 21e vaardigheden?

Wil je verder sparren over dit thema? Neem dan gerust even contact op met ons advies team voor cultuureducatie op school. Wij denken graag mee hoe je een interdisciplinair cultuurprogramma samenstelt. 

;