Cultuurcoach


Cultuurcoach is een ander woord voor combinatiefunctionaris cultuur. Een cultuurcoach is actief in een lokale gemeente en stimuleert aldaar de deelname aan cultuur. Daarbij zorgt hij dat cultuur verbinding heeft of krijgt met andere sectoren in zijn gemeente. Doorgaans is een cultuurcoach in dienst van de lokale gemeentelijke Centrum voor de Kunsten, de bibliotheek maar hij/zij kan ook in dienst zijn bij de gemeente.  

;