Combinatiefunctionaris Cultuur


Wat is een Combinatiefunctionaris Cultuur?

De combinatiefunctionaris cultuur wordt vanuit de gemeente aangesteld om de deelname aan cultuur in een gemeente te stimuleren. De lokale gemeente betaalt deze functionaris, gezamenlijk met het rijk. Meestal werkt een combinatiefunctionaris cultuur bij een gemeente, bibliotheek of cultureel steunpunt.  De combinatiefunctionaris cultuur, is soms in kleinere gemeentes ook actief voor sport. 

Wij zijn er om jou te helpen!

We denken graag met je mee als combinatiefunctionaris cultuur. We kunnen je helpen je netwerk groter te maken. We hebben een uitgebreid overzicht van cultuuraanbod bij jou in de regio. Misschien wil je sparren over het samenstellen van een passend cultuur- of kunstmenu? Wij kunnen je daarin helpen. 
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Kunsteducatie

Wat doet een combinatiefunctionaris cultuur zoal?

Hieronder volgt een lijst met activiteiten die een combinatiefunctionaris cultuur zoal kan doen. Deze lijst is vrij volledig*, maar het betekent niet dat elke combinatiefunctionaris ook elke taak doet.

 • Hij/zij organiseert kennisuitwisseling binnen het culturele veld.
 • Hij/zij kent het lokale cultuuraanbod en maak dit inzichtelijk voor partijen en beoefenaars.
 • Hij/zij scout (nieuwe) podia en presentatiemogelijkheden.
 • Hij/zij maakt kunst (dirigeer/regisseer/choreografeer e.d.) met specifieke doelgroepen
 • Hij/zij creëert draagvlak voor kansrijk cultuurparticipatie en -educatieaanbod.
 • Hij/zij organiseert ontmoetingen tussen cultuur en andere domeinen.
 • Hij/zij brengt samenwerking tussen cultuur en andere domeinen tot stand op thema’s en/of doelgroepen.
 • Hij/zij geeft kunstlessen onder en/of na schooltijd en/of in de vrije tijd.
 • Hij/zij bezoekt activiteiten van beoefenaars, verenigingen en informele verbanden, en professionals.
 • Hij/zij bemiddelt tussen cultuuraanbod en vraag van partijen.
 • Hij/zij promoot het lokale cultuureducatie- en cultuurparticipatieaanbod.
 • Hij/zij helpt bij het aanvragen van subsidies.
 • Hij/zij coacht cultuurparticipatie en/of -educatieprofessionals op inhoud
 • Hij/zij stimuleert een lerende houding bij organisaties.
 • Hij/zij ontwikkelt scholingsactiviteiten, workshops en lezingen voor vrijwilligers en professionals.
 • Hij/zij brengt vragen en behoeftes van (potentiële) beoefenaars, professionals, verenigingen en informele verbanden in kaart.
 • Hij/zij reflecteert op cultuurparticipatie- en/of -educatieactiviteiten en stel tussentijds doelen bij.
 • Hij/zij schoolt vrijwilligers en/of professionals bij in de kunstdiscipline waarvoor ik ben opgeleid.
 • Hij/zij adviseert partijen over te voeren beleid aangaande cultuurparticipatie en/of – educatie.
 • Hij/zij benut kansen voor kunst en cultuur bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
 • Hij/zij evalueert en breng de impact van cultuurparticipatie- en/of -educatie activiteiten in kaart.
 • Hij/zij jaagt verankering, verbetering en innovatie van cultuureducatie binnen en/of buitenschools aan.
 • Hij/zij verwijst naar en/of biedt podium-, repetitie- en ontmoetingsruimte (online en live).
 • Hij/zij ondersteunt amateurkunstverenigingen om toekomstbestendig te handelen.
 • Hij/zij programmeert, organiseer en coördineer activiteiten op en/of rondom scholen, in de wijk en/of in de gemeente.
 • Hij/zij ontwikkelt samen met partners nieuwe producten en/of diensten en verbeter bestaand aanbod voor specifieke doelgroepen
 • Hij/zij zoekt nieuwe culturele initiatieven en aanbieders.
 • Hij/zij stimuleer talentontwikkeling.
 • Hij/zij zoekt naar verbindingsmogelijkheden tussen cultuureducatie binnen en buiten schooltijd.
 • Hij/zijverspreidt actief relevante en actuele informatie over (nieuwe) regelingen, subsidies etc. aan cultuurprofessionals, -verenigingen, (potentiële) -beoefenaars en relevante partijen uit andere domeinen.
 • Hij/zij onderhoudt een cultureel netwerk en een (relevant) netwerk van zorg-, welzijns-, sport-, onderwijs- en/of vrijwilligersorganisaties en breid het actief uit
 • Hij/zij ondersteunt cultuuraanbieders in hun ondernemerschap.
 • Hij/zij communiceert over goede voorbeelden van cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen.
 • Hij/zij stimuleert partnerschappen tussen zorg-, welzijn-, sport-, onderwijs- en cultuurorganisaties
 • Hij/zij zit bij onderwijs en/of sociale wijkteams, zorgpartijen en/of sportcoaches aan tafel om te horen wat er leeft en hoe er kan er worden samengewerkt.

Dat is nogal een lading taken. Loop je vast in je werk? Of heb je ondersteuning nodig. Wij zijn er om mee te sparren. Wil je (gratis) sparren? Neem dan contact op met onze adviseur Kunsteducatie

* Bron van deze lijst is: het LKCA (de lijst is wel bewerkt)

Wat zijn andere namen voor de combinatiefunctionaris cultuur?

 1. Cultuurcoach 
 2. Cultuurmakelaar
 3. Cultuurscout
 4. Adviseur cultuur
 5. Intendant
 6. Cultuurkoppelaar
 7. Cultuuraanjager
;